Wyjazdowe Sesje TerapeutyczneW  2018 roku ruszyła  następna edycja programu Stowarzyszenia „Od Nowa” finansowanego ze środków Gminy Bielsko-Biała pod nazwą : "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładu lecznictwa odwykowego – Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SPZOZ w Bielsku-Białej.


Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia
życzy
Zarząd Stowarzyszenia „OD NOWA”